Vi har något skitbra på gång!

Med stor entusiasm startar vi nu projektet där Sepehr “Seppe” Mohammadi och Malin Lake tar sig an den första gruppen ungdomar.

Denna fas är resultatet av en tanke som Malin bar med sig sedan projektets början. Ungdomarna utgör själva kärnan i projektet, där Malin och Seppe agerar som vägledare för att lägga grunden, medan själva huset byggs av ungdomarna. Utfallet av deras gemensamma insats kommer med spänning och förväntan att följas för att se vilka resultat och erfarenheter som väntar oss.

Under arbetets gång kommer vi regelbundet att uppdatera vår hemsida med nyheter, vilket ger möjlighet för alla att följa projektets utveckling. Dessutom kommer vi dela med oss av värdefulla tips och annan relevant information. Detta för att skapa en engagerande och informativ plattform som bidrar till en ökad förståelse och delaktighet under projektets gång.

Vi ser fram emot att utforska vilken riktning det spännande projektet kommer att ta och vilken påverkan det kommer att ha på deltagarnas liv och gemenskapen i stort.